W dniach 29 - 31 maja 2019 roku uczniowie klas 3a i 3 b bardzo aktywnie spędzili czas na trzydniowej wycieczce w bajecznym Ośrodku Uroczysko w Piechowicach. Atrakcyjny program wyjazdu rozpoczął przyjazd do Szklarskiej Poręby i wędrówka z przewodnikiem do Wodospadu Kamieńczyk. Następnie uczniowie odwiedzili Hutę szkła, gdzie mieli okazję zobaczyć jak etapami powstają piękne szklane ozdoby. W ośrodku odbywały się zajęcia z zakresu survivalu: techniki maskowania, budowanie szałasu, podchody,mega tangram, mega yenga czy wspinaczka w parku linowym. Nie zabrakło również pieczenia kiełbasek przy ognisku oraz zabaw na dyskotece. Uczniowie choć zmęczeni z wielkimi uśmiechami wrócili do domów.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwała pięcioosobowa kadra: p. A. Wysocka, J. Kruszyńska, A. Woźniak, U. Kopeć, E. Szymańska.

Piękna fotorelacja jest autorstwa p. Anny Wysockiej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019