GRAFIK   PRACY  PEDAGOGA

mgr Sosnowska Ewa   2018/2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

7.30.-15.30

 

8,00  -  15,00

8.00-  8.45.grupa profilaktyczna kl 1b

7,30  -8.45.grupa profilaktyczna kl 5a

 8,00  -  14.00

 

8.00-9.40 Terapia Biofeedback 

8.00-8.45 Terapia Biofeedback 

9.00-15.30

 

8.00-8.45 Terapia Biofeedback 

 

 

 

11.40-14.30

Terapia Biofeedback 

12..45-  13.30.grupa profilaktyczna kl.6c

9.00-14.00

 

11.40-14.30

Terapia Biofeedback 

14.30-16.00

 Konsultacje dla rodziców

 

14.00-15.30

 Konsultacje dla uczniów

 

 

 

GRAFIK   PRACY  PEDAGOGA

mgr Stebnicka  Irmina    2018/2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

7,30  -  11,00

 

12.30-  16.00

Nie obecny

12,30  -  16.00

12.30-16.00

 

15.00-16.00

Konsultacje dla rodziców

13.00-16.00

Konsultacje dla nauczycieli

14.00-16.00

 Konsultacje dla uczniów

 
 
               

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019