Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Kalina Gronczyńska

 

Zastępca przewodniczącego:

Martyna Sawaryn

 

Rzecznik Praw Ucznia:

Zuzanna Brzozowiec

 

Skład stały SU:

 1. Natasza Latos
 2. Aleksandra Stępień
 3. Michalina Lech
 4. Paweł Dziadek
 5. Hubert Domalewski
 6. Kornelia Żemajduk
 7. Oliwia Motyl
 8. Julia Glumińska
 9. Franciszek Sienkiewicz
 10. Dawid Bielak
 11. Aleksandra Duszyńska
 12. Alicja Sajdłowska
 13. Jakub Łoboda

 

Reprezentacji klas:

IV a  - Oliwia Pająk, Fabian Budziński

IV b – Kacper Cybul, Jakub Konarski

IV c – Weronika Kowalska, Blanka Wedner

IV d – Wojciech Wawrzków, Nadia Wojciechowska

V a – Mateusz Binkiewicz, Maria Zalega

V b  - Wiktoria Jaworska, Wiktoria Gil

V c  - Klaudia Wojtuściszyn, Maciej Chowaniec

V d  - Julia Goch, Julia Chroma

V e – Marcel Cybul

VI a  - przewodniczący klasy i zastępca

VI b  - Agata Tofil, Marcel Wydra

VI c  - Eryka Pająk, Patrycja Sokołowska

VI d  - przewodniczący klasy i zastępca

VII a  - Zuzanna Blicharska, Ewa Lasecka

VII b  - Zofia Niewadzi, Joanna Pyrska

VII c  - skład stały SU

VII d  - Aleksandra Starzyk, Julia Chowaniec

VIII a  - Julia Zalega, Anna Radkiewicz

VIII b  - skład stały SU

VIII c  - skład stały SU

VIII d  - skład stały SU

VIII e  - Jakub Basta

 

Opiekunowie SU

Katarzyna Sadłowska

Renata Kalus

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019