Od dnia 13.06.2019 r obiady będą wydawane od godziny 11.10 do godziny 13.30 do odwołania


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

W MIESIĄCU CZERWCU
WYNOSI 12 DNI X 4,00 = 48,00 ZŁ.
UWAGA!!!
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem z góry
w dniach od 1-go do 5 go danego m-ca
Bank Pekao .S.A.
89 1240 3464 1111 0010 3718 5522 W tytule wpisać
Opłata za obiady m-c ( wpisać miesiąc)
nazwisko i imię dziecka, klasę dziecka


 

Od 30.05.2019
Można odbierać bloczki na m-c czerwiec .
Od godz. 8.00 do 15.00

 


 

Od roku szkolnego   2018/2019 obowiązują deklaracje zapisu na obiady i bloczki obiadowe. Dziecko należy zapisać u intendenta na obiady i wypełnić deklarację korzystania z obiadów.  Złożona deklaracja u intendenta uprawnia do odebrania bloczka i korzystania z obiadów. Deklaracja dostępna na stronie internetowej szkoły i u intendenta.

Pobierz deklarację >>>

 


 

Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem z góry  w dniach  od 1-go do 5 go każdego m-ca

Należy wpłacić kwotę podaną za obiady w danym miesiącu

Bank Pekao .S.A.

89 1240 3464 1111 0010 3718 5522

W tytule wpisać

Opłata za obiady m-c

 nazwisko i imię, klasę dziecka

 Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019