This website works best with JavaScript enabled

 

 

Lp.

 Termin

Tematyka/ cel

Odpowiedzialni

Uwagi /Adresat

1.       

 10 września 2019r. 

     (wtorek)

OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI

Klasy 1-3    godz. 17.00 – 18.00

Klasy 4-8 godz. 17.30- 18.30

- przedstawienie planów pracy szkoły,

- zapoznanie z organizacją pracy szkoły,

- sprawy wychowawcze

Wychowawcy

Rodzice

2.       

 29 października 2019r. 

      (wtorek)

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

-umówione spotkania z rodzicami uczniów z trudnościami
w nauce i zachowaniu,

- konsultacje odbywają się w godzinach 17.00 – 18.30

- obecni wszyscy nauczyciele.

Wszyscy nauczyciele klas I-VIII

Rodzice/ uczniowie

3.       

 17 grudnia 2019r. 

     (wtorek)

ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

  klasy 1-3  - 17.00 – 18.00

- klasy 4-8 – 18.00 – 19.00

- konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30

- udzielenie konsultacji zagrożonym uczniom w celu poprawy ocen, ustalenie form pomocy uczniowi z rodzicami dziecka

(odp. nauczyciele uczący)

- obecni wszyscy nauczyciele.

Wychowawcy/ nauczyciele

rodzice

4.       

 03 marca 2020r. 

    (wtorek)

OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI

  Klasy 1-3  - 17.00 – 18.00

  Klasy 4-8   - 17.30 – 18.30

- przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej,

- podsumowanie pracy szkoły za I okres

wychowawcy

rodzice

5.       

12 maja 2020r. 

   (wtorek)

 ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

  klasy 1-3    - 17.00 – 18.00

- klasy 4-8 – 18.00 – 19.00

- konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30

- przedstawienie ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów oraz oceny proponowanej zachowania (odp. wychowawcy klas),

- udzielenie konsultacji zagrożonym uczniom w celu poprawy ocen, ustalenie form pomocy uczniowi z rodzicami dziecka
 (odp. nauczyciele uczący)

- obecni wszyscy nauczyciele.

Wychowawcy/ nauczyciele

rodzice

Jesteśmy na facebooku 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Lubinie

ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 3
59-300 Lubin
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 83 36 lub 76 746 83 37
szkola@sp10.lubin.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440