This website works best with JavaScript enabled

rada rodzicow

 

RADA RODZICÓW

składka w roku szkolnym 2019/2020 wynosi

50 zł

 

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 50 zł, płatnej jednorazowo do końca grudnia 2019r.

Bez względu na liczbę dzieci (rodzeństwa) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie, w klasach I-VIII składka wnoszona jest jednokrotnie, płatna w klasie u jednego z dzieci.

W klasach, do których uczęszczają pozostałe dzieci proszę zgłosić, w której klasie została zapłacona składka.

 Uchwałą Rady Rodziców, klasy które dokonają 100% wpłat składki w podanym terminie otrzymają zwrot 15 % dokonanej wpłaty na cele klasowe.

 Płatności można dokonywać:

- u skarbników klasowych,

- przelewem na konto Rady Rodziców (podając w tytule przelewu:  imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza),

- u skarbnika Rady Rodziców p. Ewy Latos (kontakt tel. 697969654).

Przypominamy, że składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

Zebrane pieniądze w całości wykorzystywane są na potrzeby społeczności uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie.

Jesteśmy na facebooku 

Napisz do nas 

Podaj swój e-mail.

Napisz wiadomość

Nieprawidłowe dane

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Lubinie

ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 3
59-300 Lubin
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 83 36 lub 76 746 83 37
szkola@sp10.lubin.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440