This website works best with JavaScript enabled

 

organizacja roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2020 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 - 31 grudnia 2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji  roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3. Ferie zimowe w województwie dolnośląskim

18 stycznia – 31 stycznia  2021 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4. Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia  – 6 kwietnia 2021 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)

5.

Egzamin ósmoklasisty

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

 

25 maja 2021 r.

26 maja 2021 r.

27 maja 2021 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ----
----
----
 

(podstawa prawna: §5 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (DzU z 2010 r. Nr 186, poz.1245)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8. Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Organizacja roku szkolnego
Dni ustawowo wolne
Święta kościelne
Różne okazje

Jesteśmy na facebooku 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Lubinie

ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 3
59-300 Lubin
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 83 36 lub 76 746 83 37
szkola@sp10.lubin.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440